Plávanie Fliper Občianské združenie Fliper
 
 
 
 

Detské denné tábory

 

Vážení rodičia, milí kamaráti,


Radi by sme Vás všetkých pozvali na tretí ročník našeho denného športového tábora, ktorý sme v tomto roku naplánovali na druhý júlový týždeň. Tešíme sa na množstvo zažitkov, ktoré spolu zažijeme, sviežu vodu v bazéne a litre potu na ihriskách. To všetko za účasti slnka, prírody a našich športových trénerov a animátorov, ktorí sa na vás už teraz tešia. 


FLIPER je rekreačno-športovo-zážitkový tábor pre všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov. Poskytujeme možnosť kreatívneho využitia voľného času pre deti a mládež v prázdninových táboroch počas letnej časti roka. V tábore na deti čakajú skúsení animátori voľného času a športoví tréneri Fakulty telesnej výchovy a športu. Účastníci sa môžu tešiť na zábavu na suchu, vo vode, na rôzne športové aktivity a atraktívny program. Na deti čakajú plavecké tréningy, tvorivé dielne, loptové hry, individuálne športy a rôzne súťaže, pravý táborák a mnoho ďalších prekvapení.

 

Ciele tábora:

  • kvalitné využitie voľného času pre deti a mládež so skúsenými trénermi a animátormi
  • kvalifikovaný zdravotný a zodpovedný dozor a starostlivosť o účastníkov počas celého trvania tábora
  • snaha o vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, k vode, k prírode, k zdravému životnému štýlu a kolektívu
  • nadobúdanie základných vedomostí o prírode - o rastlinách a živočichoch, ako ich chrániť a pomáhať im
  • získanie kvalitných základov pre rôzne druhy športov a pohybových aktivít
  • priestor na oddych, tvorivé činnosti a kreatívne myslenie
  • u detí vyvolanie dobrého pocitu z vynaloženého úsilia
  • na kurzoch plávania zbaviť deti prípadného strachu z vody a tiež z iných pohybových aktivít
  • hravou formou naučiť deti správne plavecké techniky a postupne ich zosúladiť do samotného plavecké štýlu